Diabetologická a interní ambulance

Společnost DIABETIN, s.r.o. funguje jako diabetologická a interní ambulance, která poskytuje kvalitní péči svým pacientům. Naším cílem je poskytnout komplexní péči pacientům s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.

V ambulanci nabízíme komplexní péči o diabetiky 1. a 2. typu, pacientky s těhotenskou cukrovkou, dále pacienty vzděláváme a informujeme o dietě, doporučených režimových opatřeních a komplikacích diabetu. Snažíme se našim pacientům najít co nejlepší léčbu diabetu, kterou upravujeme a nastavujeme dle individuálních potřeb klienta. Společně se snažíme předejít komplikacím diabetu, eventuálně zmírnit progresi těchto komplikací. Provádíme screening diabetické retinopatie umělou inteligencí.

Nabízíme dále péči o pacienty s interními diagnózami a jejich následné sledování. Provádíme EKG vyšetření pomocí 12-ti svodového EKG přístroje, 24- hodinovou monitoraci krevního tlaku pomocí Holter BTL přístroje. Pacientům poskytujeme předoperační vyšetření před plánovanými operačními výkony či lázeňskou léčbou.

MUDr. Veronika Ambrožová

lékař

1996 - 2002 - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové - obor všeobecné lékařství

2005 - atestace I. stupně - specializace v oboru interní lékařství prvního stupně

2010 - atestace v oboru diabetologie 

- specializovaná způsobilost v oboru diabetologie - Licence pro výkon funkce a poskytování poradenských služeb v oboru diabetologie


Diplom celoživotního vzdělávání lékaře

Zařazení do programu elektronického kontinuálního vzdělávání v oblasti lékařství a farmacie EUNI


Certifikáty a kurzy: 

- trénink lektorů Konverzačního průvodce pro edukaci diabetiků

- trénink lektorů na Konverzační mapy pro skupinové edukace              diabetiků

- certifikovaný product trénink Envision pro CGM 

- kurz Senzorové technologie v léčbě diabetu

- kurz - PCOT v první linii se zaměřením na stanovení HbA1c


Členství v odborných společnostech:

  • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  • Česká lékařská komora
  • Česká diabetologická společnost

MUDr. Michaela Štěpánová

lékař

1994 - 2000 - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

2004 - atestace I. stupně - specializace v oboru interní lékařství prvního stupně

2006 - Licence pro výkon funkce a poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství 

2009 - specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství 


Mgr. et Mgr. Michaela Cvejnová

nutriční specialista

2016 - 2019 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor nutriční specialista 
2020 - Rekvalifikace - poradce pro výživu  

Lucie Pňáčková

zdravotní sestra

1991 - 1995 - Střední zdravotnická škola Trutnov - obor zdravotní sestra 


Soňa Márová, DiS.

zdravotní sestra

2004 - 2008 - Zdravotnická škola Hradec Králové - obor praktická sestra 

2015-2018 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou - obor diplomovaná všeobecná sestra